An bhfuil tú i do shíntiúsóir corparáideach? Má tá, tarlaíonn sé, faoin Acht Toghcháin, nach bhféadfaidh tú níos mó ná €200 a thabhairt d’iarrthóirí, d’oifigigh thofa nó do pháirtithe polaitíochta ach amháin i gcás go gcláróidh tú leis an gCoimisiún um Chaighdeáin. Ní mór duit cloí le teorainneacha le síntiúis freisin.

Conas is féidir liom clárú mar shíntiúsóir corparáideach?

Ní mór duit iarratas a dhéanamh ar chlárú ach úsáid a bhaint as an bhfoirm iarratais ón gCoimisiún um Chaighdeáin. Tá seans ann go n-iarrfaimid ort tuilleadh faisnéise a thabhairt dúinn, más gá. A luaithe a bheidh tú cláraithe, cuirfear d’ainm leis an gclár de shíntiúsóirí corparáideacha agus beidh sé ar an gclár ar feadh na coda eile den bhliain.

Conas is féidir liom díchlárú?

Déanfaimid teagmháil leat i dtreo dheireadh na bliana chun a fháil amach cé acu ba mhaith nó nár mhaith leat fanacht ar an gclár ar feadh bliain eile. Murar mhaith leat fanacht ar an gclár, bainfimid d’ainm de.

Ní mór duit clárú an athuair má tá sé beartaithe agat tuilleadh síntiús os cionn €200 a thabhairt.