Tá ról ag an gCoimisiún um Chaighdeáin i gcomhairle agus treoir a thabhairt maidir leis an reachtaíocht a ndéanann sé maoirseacht uirthi. Reáchtálann sé gníomhaíochtaí faisnéise agus for-rochtana go rialta d’aon daoine a bhfuil oibleagáidí orthu faoi na hAchtanna.

Féach na láithreoireachtaí agus na hóráidí a rinne an Coimisiún agus a fhoireann le déanaí.