Nuair a sheolann an Coimisiún um Chaighdeáin imscrúdú faoi na hAchtanna um Eitic, tugaimid tuarascáil ar an toradh do na páirtithe ábhartha agus do dhaoine eile a shonraítear sa reachtaíocht.

Baineann imscrúduithe faoi alt 23 den Acht um Oifigí Poiblí um Eitic 1998 (Acht 1995) le neamhchomhlíonadh féideartha na nAchtanna um Eitic.

Baineann imscrúduithe faoi ailt 21 agus 23 den Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 20019 Acht 2001) le neamhchomhlíonadh féideartha maidir leis na gnéithe níos teicniúla de chomhlíonadh cánach.

Ní féidir leis an gCoimisiún tuarascálacha imscrúdaithe nó fiosrúcháin a fhoilsiú faoin reachtaíocht eile a ndéanann sé maoirseacht uirthi


Tuairiscíonn alt 23 faoi Acht 1995

Tuairiscíonn alt 21 agus 23 faoi Acht 2001 (comhlíonadh cánach)

 

Scéim teangacha oifigiúla