Ní mór don Choimisiún um Chaighdeáin tuarascálacha reachtúla agus tuarascálacha bliantúla a tháirgeadh faoi na hAchtanna um Eitic, faoi na hAchtanna Toghcháin agus faoin Acht um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú). Gheobhaidh tú faisnéis faoi na nithe seo a leanas ar an suíomh seo: 

Tá na tuarascálacha a tháirgtear faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil ar fáil ar www.lobbying.ie.