Foilsíonn an Coimisiún um Chaighdeáin tuarascáil bhliantúil ar a chuid gníomhaíochtaí, rud a thugtar don Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe faoin 30 Meitheamh. Foilsítear an tuarascáil tar éis í a leagan os comhair Thithe an Oireachtais.

Táirgimid tuarascáil ar leith ar ár gcuid gníomhaíochtaí faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil freisin. Is féidir leat an tuarascáil sin a fháil ar www.lobbying.ie.

Tuarascálacha bliantúla roimhe