Faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, ní mór don Choimisiún um Chaighdeáin scéim a fhoilsiú ina dtugtar mionsonraí faoi na seirbhísí a sholáthróimid i nGaeilge, i mBéarla nó sa dá theanga oifigiúla. Tá Scéim Teangacha Oifigiúla an Choimisiúin i bhfeidhm don tréimhse ón mbliain 2018 go dtí an bhliain 2021. Is féidir amharc uirthi anseo.

Scéim Teanga Acht na dTeangacha Oifigiúla 2018 - 2021