Foirm clárúcháin do shíntiúsóirí corparáideacha

 

Foirm um Ráiteas maidir le Ceadú do Shíntiús arna Thabhairt ag Síntiúsóir Corparáideach*

*Ní mór ráiteas comhlánaithe maidir le ceadú a thabhairt don fhaighteoir in éineacht leis an síntiús