Chuir an Coimisiún um Chaighdeáin foirmeacha ar fáil nach mór duit iad a úsáid chun nochtadh reachtúil a dhéanamh faoi na hAchtanna Toghcháin, faoi na hAchtanna um Eitic agus faoin reachtaíocht um liúntas gníomhaíochtaí parlaiminte.

Tá na foirmeacha sin ar fáil faoi na catagóirí seo a leanas:

Déan teagmháil linn mura bhfuil tú cinnte cén fhoirm ba cheart duit a úsáid.